بعد از مدتها

اينقدر اين روزها سرم شلوغه كه وقت نكردم هيچ پيغامي بذارم. دختر و پسر صبور من اين روزها رو با من تنها مي گذرونند و بابا مشهد هست و آخر هفته ها رو با هم هستيم. خدا رو شكر مي كنم كه خانواده خوبي دارم و بچه هاي صبوري كه اين شرايط رو درك مي كنند و با من همراهي مي كنند. در اولين فرزصت عكس تولد و ديگر برنامه ها را مي ذارم.


تاریخ : 30 تیر 1394 - 16:46 | توسط : مهداد | بازدید : 582 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید